Klasik

Běžné ceny služeb spojených s provozem vozidla. Služby jsou hrazeny za jednotlivé provedené úkoly.

Zálohy

Na základě celkového obratu servisních služeb je klientovi vypočtena měsíční záloha pro zajištění kompletního servisu. Cena služeb je v tomto případě zvýhodněna.

Paušál

Na základě klientem požadovaných služeb je vypočten měsíční paušál zahrnující klientem požadované služby za zvýhodněné ceny.

Pronájem

Obdoba operativního leasingu – za pevně stanovenou čátku klientovi nabízíme nájem vozidla s příslušným rozsahem služeb.

Platby

bankovním převodem, na základě vystavené faktury dodavatele, termín splatnosti 10 dnů

ve zvláštních případech může dodavatel požádat o vyplacení zálohy na služby